další
služby

Změny v registraci vozidel po 1. lednu 2015

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/zmeny_v_registraci_2015/Změny+v+registraci+vozidel+po+1.+1.+2015.htm

MDCR

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad

1) Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

2) Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.

3) Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu.

Nezbytné doklady a dokumenty:
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla
Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!

Pokud jezdíte s vozidlem, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.

K žádosti se dokládá:
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla
Doklad o platné technické prohlídce
Plnou moc s ověřeným podpisem pokud se neúčastníte vyřizování osobně
Nahlášení vyřazeného vozidla do konce roku 2015

Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce.

Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody).